• Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu

Patroni naszych przedsięwzięć

 

 

 

 

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu Serce Słyszy Serce zostalow powołane przez nauczycieli Zespołu szkół nr 7 w Bydgoszczy w którym uczą sie dzieci i młodzież słabosłysząca na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w powyższych przedsięwzięciach , w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


- wspieranie rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizowanie,
- likwidowanie barier w obszarze komunikowania się z otoczeniem uczniów z zaburzonym słuchem poprzez realizację projektów zakupu urządzeń wzmacniających słyszenie, zestawów do prowadzenia terapii słuchowej oraz sprzętu komputerowego,
- organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie arteterapii ,zajęć muzyczno-ruchowych, teatralnych oraz surdologopedycznych,
- propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
- realizowanie przedsięwzięć związanych z kulturą, sportem, turystyką i rekreacją osób niepełnosprawnych,
- wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
- finansowe, rzeczowe wspieranie dzieci i młodzieży oraz promowanie ich działalności artystycznej i sportowej,
- informacyjne wspieranie rodzin, w których wychowują się dzieci z dysfunkcją słuchu.

 

 Statut Stowarzyszenia

II Wojewódzka Konferencja dla Pedagogów i Psychologów

k 3

 W czwartek 6 kwietnia 2017r. , pod hasłem „ Kompleksowe kierunki wspierania procesu kształcenia oraz rehabilitacja ucznia z uszkodzonym słuchem i specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka ”,odbyła się ..... Czytaj więcej

 

Półkolonie dla dzieci słabosłyszących

 

p

W pierwszym tygodniu ferii odbyły sie zorganizowane przez Zespół Szkół nr 7 i Stowarzyszenie Serce Słyszy Serce półkolonie zimowe..... Czytaj więcej 

II Wojewódzki Przegląd Małych Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych ,, Serce słyszy Serce''

 

Przegląd Małych Form Scenicznych, który był  jednodniową imprezą z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych . Uroczystość odbyła  ........  Czytaj więcej

Wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów

 

 We wtorek 12 kwietnia 2016 roku odbyła się wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów. Czytaj więcej......

Przegląd Małych Form Scenicznych ,, Serce słyszy Serce’’


s 1 10 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży odbył się Przegląd Małych Form Scenicznych........... Czytaj więcej.......