• Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu

Nasi przyjaciele

 

 

 

 

Patroni naszych przedsięwzięć

 

 

 

 

Wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów

We wtorek 12 kwietnia 2016 roku odbyła się wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów której organizatorami był Zespół Szkół nr 7 z oddziałami dla dzieci i młodzieży z wada słuchu  w Bydgoszczy oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy. Tematem przewodnim była „Wielospecjalistyczna współpraca szkoły i instytucji w procesie rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem i specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka”.  Konferencję objął honorowym patronatem Wojewoda Kujawsko Pomorski  Mikołaj Bogdanowicz oraz Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty  Marek Gralik. Licznie zgromadzonych gości witali dyr. poradni Wanda Gredżuk oraz dyrektor ZS nr 7 Piotr Żłobinski. Głos zabrała również  Anna Borysiak starszy wizytator  Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty . 

Konferencja łączyła w sobie część wykładowa i warsztatową. Ułatwiło to poznanie najskuteczniejszych narzędzi diagnostycznych, nowatorskich metod i form pracy z uczniami z dysfunkcją słuchu. Artur Lewandowski,  lekarz  medycyny, rezydent na oddziale otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego nr2 w Bydgoszczy wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat charakterystyki uszkodzeń słuchu , diagnostyki oraz metod leczenia. Drugi panel  konferencji dotyczył praktycznych umiejętności odczytywania audiogramów  badań słuchu, klasyfikacji rodzaju niedosłuchu oraz aparatowania dzieci i młodzieży, którą prowadził Henryk Duczyc, protetyk słuchu.

Trzecia część konferencji dotyczyła trudności szkolnych wynikających z zaburzeń mowy i słuchu. Anna Rusiniak  orzecznik i członek Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyjaśniła które dzieci mogą otrzymać status osoby niepełnosprawnej oraz jakie są zasady składania wniosków. Rozpoznawanie i diagnozowanie trudności edukacyjnych ucznia słabosłyszącego, tworzenie dokumentacji surdopedagogicznej, a przede wszystkim wypracowanie standardów diagnostycznych w przypadku orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci słabosłyszących to panel który poprowadziła Barbara Markiewicz ,surdopedagog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.

Na koniec uczestnicy konferencji  wzięli udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli  surdopedagogów Zespołu Szkół nr 7, podczas których mogli obserwować jak na co dzień funkcjonują i uczą się  uczniowie z dysfunkcją słuchu w tej placówce.

Całość uświetnili uczniowie slabosłyszący klasy 3 przedstawieniem „Czerwony Kapturek”, oraz uczniowie  XVII Liceum Ogólnokształcąego dla słabosłyszących grając i śpiewając.

Dyskusja, która wywiązała się podczas konferencji potwierdziła, że spotkanie takie było bardzo potrzebne i spełniło oczekiwania uczestników

II Wojewódzka Konferencja dla Pedagogów i Psychologów

k 3

 W czwartek 6 kwietnia 2017r. , pod hasłem „ Kompleksowe kierunki wspierania procesu kształcenia oraz rehabilitacja ucznia z uszkodzonym słuchem i specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka ”,odbyła się ..... Czytaj więcej

 

Półkolonie dla dzieci słabosłyszących

 

p

W pierwszym tygodniu ferii odbyły sie zorganizowane przez Zespół Szkół nr 7 i Stowarzyszenie Serce Słyszy Serce półkolonie zimowe..... Czytaj więcej 

II Wojewódzki Przegląd Małych Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych ,, Serce słyszy Serce''

 

Przegląd Małych Form Scenicznych, który był  jednodniową imprezą z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych . Uroczystość odbyła  ........  Czytaj więcej

Wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów

 

 We wtorek 12 kwietnia 2016 roku odbyła się wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów. Czytaj więcej......

Przegląd Małych Form Scenicznych ,, Serce słyszy Serce’’


s 1 10 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży odbył się Przegląd Małych Form Scenicznych........... Czytaj więcej.......