• Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu

Nasi przyjaciele

 

 

 

 

Patroni naszych przedsięwzięć

 

 

 

 

Przegląd Małych Form Scenicznych ,, Serce Słyszy Serce’’

Uczniowie  słabosłyszący Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy  zaprosili niepełnosprawnych rówieśników na Przegląd Małych Form Scenicznych ,, Serce słyszy Serce’’. Impreza odbyła się 10 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.  

Przegląd skierowany był do dzieci i  młodzież y z dysfunkcjami słuchu, wzroku bądź niepełnosprawnością intelektualną zainteresowanych edukacją sceniczną. Dwustu uczestników zaprezentowało swój dorobek artystyczny podczas pokazów grupowych jak i występów indywidualnych.  Gościliśmy młodych artystów z SP nr 13, ZSz nr 19, ZSz nr 30, ZSz nr 31, Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy.

Przegląd był jednodniową imprezą związaną  z obchodami Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych – wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni  i nagrodzeni.

 Podczas imprezy zostały wręczone statuetki ,, Przyjaciel Niepełnosprawnych’’ za działalność dla dobra dzieci  i młodzieży z wadą słuchu poprzez włączanie ich w nurt życia społecznego, promowanie ich działalności oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

Wszystkim uczestnikom, którzy swymi aktorskimi zdolnościami ,zaangażowaniem i artystycznymi staraniami uświetnili Przegląd Małych Form Scenicznych „Serce Słyszy Serce” gratulujemy udanych i odważnych występów, a ich opiekunom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

II Wojewódzka Konferencja dla Pedagogów i Psychologów

k 3

 W czwartek 6 kwietnia 2017r. , pod hasłem „ Kompleksowe kierunki wspierania procesu kształcenia oraz rehabilitacja ucznia z uszkodzonym słuchem i specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka ”,odbyła się ..... Czytaj więcej

 

Półkolonie dla dzieci słabosłyszących

 

p

W pierwszym tygodniu ferii odbyły sie zorganizowane przez Zespół Szkół nr 7 i Stowarzyszenie Serce Słyszy Serce półkolonie zimowe..... Czytaj więcej 

II Wojewódzki Przegląd Małych Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych ,, Serce słyszy Serce''

 

Przegląd Małych Form Scenicznych, który był  jednodniową imprezą z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych . Uroczystość odbyła  ........  Czytaj więcej

Wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów

 

 We wtorek 12 kwietnia 2016 roku odbyła się wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów. Czytaj więcej......

Przegląd Małych Form Scenicznych ,, Serce słyszy Serce’’


s 1 10 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży odbył się Przegląd Małych Form Scenicznych........... Czytaj więcej.......