• Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu

Nasi przyjaciele

 

 

 

 

Patroni naszych przedsięwzięć

 

 

 

 

II Wojewódzki Przegląd Małych Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych ,, Serce Słyszy Serce''

 Przedsięwzięcie miało charakter:

1. Zajęć artystycznych, które odbywały  się cyklicznie od 15 września do 1 grudnia w salach Okręgowego Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. Pracownicy Muzeum prowadzili  lekcje muzealne rozszerzające wiedzę z zakresu historii, kultury i sztuki oraz warsztaty plastyczne techniką collage, decoupage, rysunku i projektowania przedmiotu.

Zajęcia  dla  wszystkich   uczestników były bezpłatne – organizator zapewniał  materiały plastyczne  i edukacyjne, publikacje, karty pracy, przygotowane sale muzealne oraz prowadzących zajęcia – pracowników Muzeum. Prace uczestników zostały zaprezentowane podczas  Przeglądu Małych Form Scenicznych.

2Przeglądu Małych Form Scenicznych, który był  jednodniową imprezą z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych . Uroczystość odbyła  się 7 grudnia 2016 r. w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Dzieci i  młodzież niepełnosprawna z różnych placówek oświatowych i szkół zaprezentowała  przygotowany utwór  taneczny, wokalny lub instrumentalny, pantomimę, inscenizację teatralną. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnionymi  i nagrodzonymi artystami – amatorami. Otrzymali  nagrody rzeczowe, słodycze  i pamiątkowe dyplomy. Występy na scenie widowiskowej zakończył  wspólny podwieczorek. 

 W trakcie imprezy zostały wręczone  statuetki ,, Przyjaciel Niepełnosprawnych 2016 ” , przyznane za działalność dla dobra dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu poprzez  włączanie ich  w nurt życia społecznego, promowanie ich działalności artystycznej oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

II Wojewódzka Konferencja dla Pedagogów i Psychologów

k 3

 W czwartek 6 kwietnia 2017r. , pod hasłem „ Kompleksowe kierunki wspierania procesu kształcenia oraz rehabilitacja ucznia z uszkodzonym słuchem i specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka ”,odbyła się ..... Czytaj więcej

 

Półkolonie dla dzieci słabosłyszących

 

p

W pierwszym tygodniu ferii odbyły sie zorganizowane przez Zespół Szkół nr 7 i Stowarzyszenie Serce Słyszy Serce półkolonie zimowe..... Czytaj więcej 

II Wojewódzki Przegląd Małych Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych ,, Serce słyszy Serce''

 

Przegląd Małych Form Scenicznych, który był  jednodniową imprezą z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych . Uroczystość odbyła  ........  Czytaj więcej

Wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów

 

 We wtorek 12 kwietnia 2016 roku odbyła się wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów. Czytaj więcej......

Przegląd Małych Form Scenicznych ,, Serce słyszy Serce’’


s 1 10 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży odbył się Przegląd Małych Form Scenicznych........... Czytaj więcej.......