• Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu
 • Serce Słyszy Serce
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Dysfunkcją Słuchu

Nasi przyjaciele

 

 

 

 

Patroni naszych przedsięwzięć

 

 

 

 

II Wojewódzka Konferencja dla Pedagogów i Psychologów

W czwartek 6 kwietnia 2017r. , pod hasłem „ Kompleksowe kierunki wspierania procesu kształcenia oraz rehabilitacja ucznia z uszkodzonym słuchem i specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka ”,odbyła się II Wojewódzka Konferencja dla Pedagogów i Psychologów, której organizatorem był Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1  w Bydgoszczy. Honorowy patronat nad konferencją objęli : Pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko - Pomorski oraz Pan Marek Gralik – Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty. Licznie zgromadzonych gości powitali : Pani Wanda Gredżuk  – Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy oraz Pan Piotr Żłobinski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy. Głos zabrała również  Pani Anna Borysiak – starszy wizytator Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Formuła konferencji łączyła część wykładową i warsztatową. W pierwszej  części spotkania  dr Artur Lewandowski, poprowadził wykład na tematnowoczesnych technologii diagnozowania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu. W drugiej części konferencji głos zabrała Pani Anna Rusiniak – pedagog i orzecznik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania      o Niepełnosprawności, która wyjaśniła procedury kierowania rodziców/opiekunów do właściwych instytucji celem podjęcia najszybszej rehabilitacji dziecka. Trzecią część konferencji poprowadziła Pani Barbara Markiewicz – surdopedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, omawiając trudności szkolne wynikające z zaburzeń mowy i dysfunkcji słuchu.

Uczestnicy sympozjum wzięli też udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli surdopeagogów Zespołu Szkół nr 7 .

Konferencję uświetnił występ uczniów klasy IVc inscenizacją wiersza „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”.

II Wojewódzka Konferencja dla Pedagogów i Psychologów

k 3

 W czwartek 6 kwietnia 2017r. , pod hasłem „ Kompleksowe kierunki wspierania procesu kształcenia oraz rehabilitacja ucznia z uszkodzonym słuchem i specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka ”,odbyła się ..... Czytaj więcej

 

Półkolonie dla dzieci słabosłyszących

 

p

W pierwszym tygodniu ferii odbyły sie zorganizowane przez Zespół Szkół nr 7 i Stowarzyszenie Serce Słyszy Serce półkolonie zimowe..... Czytaj więcej 

II Wojewódzki Przegląd Małych Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych ,, Serce słyszy Serce''

 

Przegląd Małych Form Scenicznych, który był  jednodniową imprezą z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych . Uroczystość odbyła  ........  Czytaj więcej

Wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów

 

 We wtorek 12 kwietnia 2016 roku odbyła się wojewódzka konferencja dla pedagogów i psychologów. Czytaj więcej......

Przegląd Małych Form Scenicznych ,, Serce słyszy Serce’’


s 1 10 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży odbył się Przegląd Małych Form Scenicznych........... Czytaj więcej.......